Budowa miejsc magazynowania odpadów paleniskowych w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie

Roboty przewiertowe w Szczecinie na terenie Elektrowni Pomorzany wykonaliśmy w ramach budowy miejsc magazynowania odpadów paleniskowych. Wykonaliśmy przewierty metodą mikrotunelingu rurami stalowymi Ø406 i 610 mm długości ok. 60 mb.