Budowa Obiektu Centrum Kongresowego (Rondo Grunwaldzkie) w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną obejmującą 2 etap

W okresie od lutego do kwietnia 2014 roku wykonaliśmy stałą ściankę szczelną z grodzic stalowych GU20N na budowie Centrum Kongresowego Rondo Grunwaldzkie w Krakowie.
Nasz zakres obejmował:
- projekt technologiczny zabezpieczenia wykopu, elementów żelbetowych muru oporowego i schodów terenowych,
- wbicie grodzic stalowych GU16N, GU18N, GU20N długości od 7m do 10m na odcinku 73,2 mb,
- tymczasowe rozparcie ścianki.