Budowa przystani i przystanków tramwaju wodnego w Gdańsku

W lipcu i sierpniu 2011 roku wykonywaliśmy kotwienie ścianki szczelnej w systemie GONAR R51 na budowie przystani i
przystanków tramwaju wodnego w Gdańsku.