Modernizacja betonowych skarp osadnika na terenie Stacji Pomp Rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie

Od października 2012 roku do stycznia 2014 roku wykonywalismy roboty dla zabezpieczenia skarp osadnika na terenie Stacji Pomp Rzecznych
Czerniakowskiej w Warszawie w zakresie:
- remontu nabrzeży pionowych - przesłona w technologii jet-grouting doszczelniająca zaczynem cementowym istniejącą ś
brusów żelbetowych,
- remontu nabrzeży skarpowych - podparcie podstawy ubezpieczeń za pomocą ścianki stalowej z grodzic GU16-400.