Modernizacja stopnia wodnego Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Od grudnia 2011r. do jesieni 2015r. wykonywaliśmy następujące roboty inżynieryjne w ramach modernizacji stopnia wodnego Chróścice na Odrze:
- ścianki szczelne z grodzic stalowych GU16-400 - stałe i tymczasowe,
- wykonanie pali skrzynkowych z grodzic stalowych,
- montaż rozpór i kleszczy stalowych,
- montaż ściągów z prętów systemowych SAS oraz ściągów z prętów stalowych.