Port Morski w Elblągu

Od listopada 2010 roku do lipca 2012 roku prowadziliśmy roboty na budowie Portu Morskiego w Elblągu w zakresie:
- ścianek z grodzic stalowych wbijanych dla umocnienia nabrzeża oraz mostu dolnego i górnego,
- kotew gruntowych,
- pali z rur stalowych fi 610x20 mm dla mostu górnego i dolnego.