Budowa 4 obiektów mieszkaniowych w Krakowie

W ramach budowy 4 obiektów mieszkaniowych w rejonie ulic Karłowicza - Szymanowskiego -
Czarnowiejskiej w Krakowie wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu ścianką z grodzic stalowych G62 zgodnie z opracowanym wcześniej projektem