Budowa Autostrady A1 od węzła Piekary Śląskie do węzła Maciejów

Na budowie kolejnego odcinka Autostrady A1, tym razem od węzła Piekary Śląskie do węzła Maciejów, wykonujemy
zabezpieczenie wykopu wszystkich obiektów mostowych ściankami z grodzic stalowych