Budowa Autostrady A4 - węzeł Sośnica - węzeł Wirek

Ściany zbiornika Zb-1 dla pompowni P3 zaprojektowano i wykonano jako stałe ścianki z grodzic stalowych G62 gat. 18G2. Zamki grodzic zostały przed wbiciem dodatkowo uszczelnione substancją bitumiczną.