Budowa budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego w Kobiernicach

Dla posadowienia pośredniego budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego w Kobiernicach wykonaliśmy kolumny DSM o średnicy 800 mm zbrojone kształtownikami stalowymi HEB.