Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sarmackiej 6 i 8 w Warszawie

Dla kolejnego obiektu mieszkaniowego w Warszawie wykonaliśmy zabezpieczenie wykopu.
Zakres robót wykonanych przy ul. Sarmackiej obejmował:
- projekt technologiczny,
- wbicie i wyrwanie grodzic stalowych na odcinku ok. 362 mb,
- tymczasowe ramy i rozpory stalowe - ok. 85 t,
- kotwy gruntowe nośności 440 kN,
- palisada z kolumn jet-grouting średnicy 800 mm - 19 mb,
- mikropale Titan 30/11 i 40/16 długości 12m - 10 szt.,
- monitoring drgań sąsiednich obiektów.
Realizacja: wrzesień 2014r. - sierpień 2015r.