Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi S7 Grójec - Białobrzegi

NA budowie ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec - Białobrzegi wykonaliśmy pale CFA
800 mm. Ekrany posadowione były na palach długości od 3 do 6 m. Łącznie wykonaliśmy tutaj 3.021 mb pali CFA.